Vill du boka en synundersökning? Vi hjälper dig att hitta en bra ögonklinik.

75% av Sveriges befolkning har någon form av synfel.

Hornhinnans läkningsförmåga tar normalt 48 timmar vid en mindre rispa.

Diodlaser

Här hittar du allt du behöver veta om Diodlaser.

Annons

Vad är diodlaser?

Diodlaserbehandling är en operationsmetod för glaukom / grön starr. Den används då en laseroperation eller läkemedelsbehandling inte är tillräcklig för att sänka det tryck som glaukomen orsakar. Diodlaser är också ett alternativ då det inte går att utföra en tryckoperation som penetrerar ögats yta och då förutsikterna är dåliga för ett lyckat ingrepp.

Hur går en diodlaserbehandling till?

Först får patienten bedövning i ögat för att inte uppleva någon smärta. Därefter så riktas en laserenergi genom ögats vita senhinna från olika punkter. Ögats tryck minskas genom att ögonläkaren skapar små laserärr i ögat som minskar vätskebildningen inne i den del av ögats vävnad som producerar vätskan, vilket även kallas strålkroppen. Inga ärr blir kvar på ögats yta efter operationen.

Diodlaseroperationen är effektiv och tar endast några minuter.

Vad händer efter operationen?

Så länge bedövningen verkar så låter man ögat vara delvis öppet samt att sjukvårdspersonalen täcker ögat med skydd. Ögat får rikligt med ögondroppar för att inte torka ut.

Ögats tryck sjunker oftast inte på en gång efter operationen och trycket kan i vissa fall öka temporärt. Patienter kan därför få tryckmediciner den första perioden tills dess att trycket sjunkit till en normal nivå.

En del patienter upplever att ögat värker och ömmar, men det går oftast över efter det första dygnet. Vissa kan också uppleva suddig syn samt att ögat är rött och upplevs som inflammerat. Detta avtar oftast efter några veckor och kan i värsta fall behandlas med kortisondroppar som löser besvären.

Återbesök

Ca 3-6 veckor efter operationen blir patienten kallad på återbesök där ögonläkaren undersöker ögat och utvärderar ifall operationen gått bra. Om du inte upplever någon förbättring efter operationen kan det krävas en ny diodlaserbehandling.

< Tillbaka till Ögonoperation
Annons