Vill du boka en synundersökning? Vi hjälper dig att hitta en bra ögonklinik.

75% av Sveriges befolkning har någon form av synfel.

Hornhinnans läkningsförmåga tar normalt 48 timmar vid en mindre rispa.

Mätning av ögontryck

Här hittar du allt du behöver veta om Mätning av ögontryck.

Annons

Vad innebär mätning av ögontryck?

Mätning av ögats tryck, eller tryckmätning, innebär att man mäter trycket i ögat för att se så att det inte är för högt, vilket annars kan skada synnerven. Man mäter ofta trycket om man misstänker glaukom eller andra ögonsjukdomar, eller i samband med att ögat utsatts för en skada.

Ett normalt tryck i ögat är viktigt för att ögat ska fungera som det ska. Det påverkas av balansen mellan kammarvattnets inflöde och avflöde i ögat.

Kammarvattnet är en form av genomskinlig vätska som förser ögat med näring samt att det transporterar bort slaggprodukter. Det produceras ny kammarvätska hela tiden, så det är inget som kan ta slut. Kammarvattnet rinner ut vid kammarvinkeln i ögat och kan ses som ögats avlopp. Vid ögonsjukdomar som glaukom blir det stopp i avloppet vilket leder till ett ökat tryck.

Hur mäter man ögontryck?

Tryckmätning på vuxna

Det finns olika undersökningsmetoder för att mäta ögontryck. Det vanligaste är att du före undersökningen får en bedövningsdroppe i ögat. Sedan används en så kallad tonometer som planar ut en liten yta av ögats hornhinna där man samtidigt mäter hur mycket kraft som används. I och med att kraften är i proportion till ögats trycknivå så kan man få fram trycket i ögat.

Undersökning påverkar inte synen på något sätt och det är därför inga problem att köra bil direkt efteråt.

Tryckmätning på små barn

På barn mäter man ögontrycket om man misstänker barnglaukom. Trycket hos barn är oftast lägre än hos vuxna och kräver andra undersökningsmetoder. En vanlig metod är att man använder en liten apparat som heter Icare. Apparaten placeras framför ögat på barnet och känns av lite grann men är helt smärtfri.

Tryckmätning på större barn

På äldre barn så mäts ögontrycket med hjälp av en luftpuff, viket innebär att barnet sitter ned med huvudet lutande på ett stöd och tittar in i en apparat. Apparaten blåser en mindre luftpuff mot ögat och med hjälp av luften kan maskinen mäta ögats tryck. Undersökningen är helt smärtfri och kräver ingen bedövning.

Särskilda fall

De allra minsta barnen blir sövda om det finns misstanke på glaukom. Om ögonläkaren misstänker att risken är stor att barnet har glaukom så planeras en operation i samband med undersökningen. Efter undersökningen så råder inga besvär utan det enda som behövs är att barnet vaknar till efter nedsövningen.

< Tillbaka till Synundersökning
Annons