Vill du boka en synundersökning? Vi hjälper dig att hitta en bra ögonklinik.

75% av Sveriges befolkning har någon form av synfel.

Hornhinnans läkningsförmåga tar normalt 48 timmar vid en mindre rispa.

Färgblind

Här hittar du allt du behöver veta om Färgblind.

Annons

Vad innebär det att vara färgblind?

Färgblindhet innebär inte att man är blind på något sätt utan att man har svårt att uppfatta olika färger. Om du är färgblind har du svårt att skilja vissa färger, t.ex. blå och gul eller röd och grön.

Färgblindhet, eller färgvisionsbrist, är ett ärftligt tillstånd som drabbar män oftare än kvinnor. Rödgrön färgbrist är den vanligaste formen av färgblindhet. Färgblindhet kan även vara ärftligt och i dessa fall har de svårt att uppfatta blå och gula nyanser.

Vilka är symtomen för färgblindhet?

Har du svårt att avgöra om färger är blå och gula eller röda och gröna? Säger folk ibland att färgen du tror att du ser är fel? Om du känner igen dig så är detta det huvudsakliga tecknet på att du är färgblind.

I motsats till vad man tror är det sällsynt att en färgblind person bara ser i grå nyanser. De flesta människor som betraktas som ”färgblinda” kan se färger, men vissa färger uppfattas som urtvättade eller bleka och förväxlas lätt med andra färger, beroende på vilken typ av färgblindhet man har.

Om du tidigare inte haft några svårigheter med att uppfatta färger men nu upplever att det är svårare så ska du genast uppsöka en ögonläkare. Plötslig eller gradvis förlust av färgseende kan indikera på underliggande hälsoproblem, såsom grå starr.

Genom att utföra färgblindstest kan man avgöra vilken färgbrist man har.

Vad är det som orsakar färgblindhet?

Färgblindhet uppstår när ljuskänsliga celler i näthinnan (fotoreceptorerna) inte svarar på lämpligt sätt på variationer i våglängder för ljus, vilket är en viktig del för att kunna se olika färger.

De ljuskänsliga cellerna i näthinnan kallas stavar och koner. Stavar finns det en riklig mängd av (det finns cirka 100 miljoner stavar i den mänskliga näthinnan) och de är mer känsliga för ljus, men stavar kan inte uppfatta färg. De 6 till 7 miljoner konerna i den mänskliga näthinnan är ansvariga för färgsyn, och dessa fotoreceptorer är koncentrerade i den centrala zonen i näthinnan, kallad Makula.

Makulas centrum kallas Fovea, och detta lilla (0,3 mm diameter) område innehåller den högsta koncentrationen av koner i näthinnan och är ansvariga för vår skarpaste färgsyn.

Ärvda former av färgblindhet är ofta relaterade till brister i vissa typer av koner eller man har för lite av dem.

Förutom skillnader i genetiken så finns även andra orsaker till färgsynsfel eller -förlust:

  • Parkinson. Eftersom Parkinson är en neurologisk störning kan ljuskänsliga nervceller i näthinnan där syntolkningen sker skadas och det kan leda till att de inte fungerar korrekt.

  • Grå starr. Den grumlighet som uppstår i ögats naturliga lins av grå starr kan ”tvätta ut” färgsynen. Lyckligtvis kan grå starrskirurgi återställa färgsynen när den grumliga linsen tas bort och ersätts med en artificiell intraokulär lins.

  • Vissa mediciner. Till exempel har ett antikroppsmedicin som kallas Tiagabin visat sig minska färgsynen hos cirka 41 procent av dem som tar läkemedlet, även om effekterna inte verkar vara permanenta.

  • Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). Denna typ av ärftlig optisk neuropati kan även påverka personer som inte har andra symtom men som har en viss färgblindhet. De med rödgrönt synfel noteras främst med detta tillstånd.

  • Kallmans syndrom. Detta ärftliga tillstånd involverar felaktigheter i hypofysen, vilket kan leda till ofullständig eller ovanlig könsrelaterad utveckling, t.ex. av sexuella organ. Färgblindhet kan vara ett symtom på detta tillstånd.

Färgblindhet kan också uppstå när åldringsprocesser skadar näthinneceller. En skada på områden i hjärnan där synen tolkas kan också orsaka brister i färgsynen.

Behandling av färgblindhet

Genterapi har botat färgblindhet hos apor, enligt forskare vid Washington universitet. Även om dessa fynd hos djur ser lovande ut, skulle genterapi inte beaktas för människor förrän behandlingar har visat sig vara säkra.

Samtidigt finns det inget botemedel mot färgblindhet. Men vissa medel kan hjälpa dig att se bättre i en färgorienterad värld.

De flesta människor kan anpassa sig till färgblindheten utan allt för mycket besvär. Men vissa yrken, till exempel grafisk design och yrken som kräver hantering av olika färger på elektriska ledningar, kan inte hanteras av färgblinda.

Om du tidigt i livet blir medveten om att du är färgblind kanske du vill välja en karriär som inte kräver korrekt färguppfattning.

Att diagnostisera färgblindhet tidigt kan också förhindra inlärningsproblem under skolåren, särskilt på grund av att många läromedel förlitar sig mycket på färguppfattning. Om ditt barn har svårt att uppfatta färger, ska du berätta det för deras lärare så att de kan planera sina lektioner och presentationer därefter.

Linser för färgblinda

Vissa använder speciella linser för att förbättra färguppfattningen, som är ett typ av filter som finns i antingen kontaktlinser eller glasögon.

Ett exempel är färgblindglasögon utvecklade av Enchroma. De tonade glasen i Enchromas färgblindglas inkluderar patenterad ljusfiltreringsteknik för att ge människor med vanliga former av färgblindhet förmågan att se det breda spektrumet av ljusa färger som de flesta av oss tar för givet. Om du är färgblind, kontakta en ögonläkare för att diskutera om färgblinda glasögon är ett bra val för dig.

Du kan också lära dig sätt att lösa dina svårigheter med att tolka olika färger. Till exempel kan du organisera och märka dina kläder för att undvika fel färger. Lär dig också att känna igen vissa färgade föremål efter deras ordning snarare än deras färg. Till exempel att det röda ljuset är högst upp i trafiksignalen och grönt är längst ner.

Kontakta en ögonläkare för ytterligare hjälp och vägledning om du har svårt att skilja på olika färger eller om du misstänker att ditt barn kan vara färgblint.

Läs mer om olika hjälpmedel för färgblindhet här.

Är rödgrön färgblindhet ärftligt?

Rödgrön färgblindhet är den vanligaste ärftliga formen av färgblindhet. Det orsakas av en ganska vanlig X-länkad recessiv gen.

Mammor har en X-X-parning av kromosomer som bär genetiskt material, och pappor har en X-Y-parning av kromosomer. En mamma och en pappa bidrar var och en med kromosomer som bestämmer deras barns kön. När en X-kromosom från ena föräldern parar med en X-kromosom från den andra föräldern, blir barnet en tjej. Och när en X-kromosom från mamman parar med en Y-kromosom från fadern, kommer barnet att bli en pojke.

Om du har rödgrön färgblindhet orsakad av en X-länkad recessiv gen, kommer din mor att vara en bärare av genen eller själv vara färgblind. Pappor med denna ärvda form av rödgrön färgblindhet överför den X-länkade genen till sina döttrar men inte till deras söner, eftersom en son inte kan ta emot X-länkat genetiskt material från sin pappa.

En dotter som ärver den färgbristgenen från sin pappa kommer att vara en bärare av genen men hon kommer inte att vara färgblind – såvida inte hennes mamma bär genen, och hon får en parad färgbristgen från sin mamma också. Om en dotter ärver det X-länkade draget från både sin pappa och mamma, blir hon färgblind.

När en mamma överför denna X-länkade egenskap till sin son, kommer han att ärva färgblindheten och har därmed problem med att skilja rött och grönt. Återigen kan en dotter vara en bärare men kan endast ärva färgblindheten om både hennes pappa och mamma överför den X-länkade genen. Det är därför fler män än kvinnor är färgblinda.

< Tillbaka till Synfel & Ögonsjukdomar
Annons