Vill du boka en synundersökning? Vi hjälper dig att hitta en bra ögonklinik.

75% av Sveriges befolkning har någon form av synfel.

Hornhinnans läkningsförmåga tar normalt 48 timmar vid en mindre rispa.

Glaskroppsavlossning

Här hittar du allt du behöver veta om Glaskroppsavlossning.

Annons

Vad är glaskroppsavlossning?

Glaskroppen är den geléaktiga och genomskinliga vätska som fyller ut ögat på insidan. Glaskroppen omges därefter av en tunn hinna som ligger mot näthinnan. I och med åldrandet, oftast efter 50 år, så är det naturligt att glaskroppen skrumpnar och blir vattnigare. När detta inträffar så kan den lossna från sitt fäste, vilket leder till glaskroppsavlossning. Oftast märker man inte av det men i sällsynta fall kan det leda till att det går hål på näthinnan och då behöver det behandlas för att inte riskera näthinneavlossning. Om ingen skada skett på ögat så behöver det oftast inte behandlas.

Vilka är symtomen på glaskroppsavlossning?

Glaskroppsavlossning kommer oftast plötsligt och gör inte ont. I ögat bildas grumlingar vilket är strukturer i glaskroppen som uppfattas som gråsvarta och delvis genomskinliga. I och med åldrandet skapas oftast fler grumlingar som leder till att glaskroppen blir vattnigare. En vattnigare glaskropp gör den rörligare som i sin tur kan leda till att den lossnar. När detta sker syns grumlingarna tydligare. Symtomen på glaskroppsavlossning kan vara något av följande:

  • Små punkter, streck eller ringar som rör sig i synbilden
  • Blixtrar i utkanten av ögats synfält
  • Synen uppfattas som sotig eller disig

Besvären från grumlingar brukar oftast försvinna efter några månader då de med tiden flyttas till utkanten av ögat. Vissa vänjer sig med att ha dem. Du kan också röra på ögonen för att få dem att flytta sig från synfältet.

När ska du uppsöka ögonläkare?

Glaskroppsavlossning är oftast helt ofarlig men om du upplever en plötslig ökning av grumlingar och fler blixtar i synfältet bör du uppsöka en ögonläkare för att få ett utlåtande.

Om du upplever en svart tät skugga så kan det vara tecken på näthinneavlossning och då ska du omedelbart uppsöka en ögonläkare. Detta är väldigt ovanligt men allvarligt om du skulle drabbas av det.

Hur går en undersökning av glaskroppsavlossning till?

När en ögonläkare undersöker ögat så kontrollerar de näthinnan i ögat för att se så att det inte finns några hål i hinnan. Undersökning utförs med hjälp av ett mikroskop som kallas ögonmikroskop (biomikroskopi) för att tydligare se näthinnans detaljer. Mikroskopet består av en lampa och ett förstoringsglas som står på ett höj-och-sänkbart bord. Ögonläkaren lyser med lampan mot ögat som kan upplevas lite obehagligt, men bortsett från det så upplevs ingen smärta. Vid vissa undersökningar kan ögondroppar användas för att utvidga pupillen för att lättare upptäcka eventuella skador i ögat. Om undersökningen inte visar några skador på näthinnan eller risker på framtida skador så behövs inget mer göras.

Efter undersökningen

Om du fått pupillvidgande ögondroppar ska du inte köra bil de första timmarna efter en undersökning eller göra något annat som kräver att du har bra syn.

Hur behandlar man glaskroppsavlossning?

Om det inte finns några skador på näthinnan så behöver inte ögat behandlas. Men om det finns en skada på näthinnan så krävs behandling, men detta är väldigt sällsynt. Du hittar mer information om behandling längre ner på sidan.

Behandling vid skada på näthinnan

I sällsynta fall kan näthinnan bli skadad genom att det går hål på den vilket i sin tur kan leda till näthinneavlossning. Om det finns ett hål i näthinnan så lagas det med hjälp av ögonlaser.

Hur lagar man ett hål i näthinnan?

Om du behöver genomgå en ögonlaser för att laga näthinnan så bedövas först ögat av en ögonläkare. Du lägger därefter huvudet på ett stöd för att läkaren ska se och komma åt ögat. Korta laserstrålar riktas mot ögat för att laga hålet i näthinnan. Det kan upplevas som lätta stick men det gör inte mer ont än så.

Behandlingen tar cirka 10 minuter och du får gå hem efter ingreppet är klart. Efter behandlingen kan du vara ljuskänslig i några timmar. Du bör undvika att köra bil den närmsta tiden efter. Vissa upplever det svårt att se skarpt de första timmarna vilket går över efter ett tag. I övrigt finns inga fler besvär.

Efter ett par veckor blir du kallad på återbesök för att se till så att näthinnan har läkt som den ska. Därefter kan du fortsätta leva som vanligt.

< Tillbaka till Synfel & Ögonsjukdomar
Annons