Vill du boka en synundersökning? Vi hjälper dig att hitta en bra ögonklinik.

75% av Sveriges befolkning har någon form av synfel.

Hornhinnans läkningsförmåga tar normalt 48 timmar vid en mindre rispa.

Trans-PRK

Här hittar du allt du behöver veta om Trans-PRK.

Annons

Vad är Trans-PRK?

Trans-PRK (Trans-Epithelial PhotoRefractive Keratectomy) är en typ av ögonlaserkirurgi som används för att korrigera synfel som närsynthet, översynthet och astigmatism.

Trans-PRK är en utveckling av PRK (Photorefractive Keratectomy), där en laser används för att skapa ett tunt skikt på hornhinnan (det övre skiktet av ögats yttre struktur). Det skiktet tas sedan bort för att forma hornhinnan på ett sådant sätt att ljuset som tränger in i ögat fokuseras på retina på rätt sätt och ger en klar bild.

Trans-PRK är en säker och effektiv metod för att korrigera synfel, men det finns vissa risker och biverkningar som kan uppstå. Din ögonläkare kan hjälpa dig att avgöra om Trans-PRK är den bästa behandlingen för dig.

När väljer man Trans-PRK som ögonlasermetod?

Trans-PRK rekommenderas för personer med stora synfel eller tunna hornhinnor. Hornhinnan är den yttre strukturen på ögat som hjälper till att fokusera ljuset som tränger in i ögat. Om hornhinnan är för tunn för en annan typ av ögonlaserkirurgi, såsom FS-LASIK (Femtosecond Laser-Assisted In Situ Keratomileusis), kan Trans-PRK vara ett alternativ. Trans-PRK kan korrigera synfel upp till -7 och astigmatism (brytningsfel) upp till -6. Det skiljer sig från LASEK (Laser-Assisted Sub-Epithelial Keratectomy) genom att det använder laser istället för alkohollösning för att lösa upp hornhinnans yttersta lager. Trans-PRK kan korrigera samma synfel som FS-LASIK, men läkningstiden är längre och kan vara mer smärtsam.

Hur går trans-PRK till?

Trans-PRK är en relativt enkel och säker procedur som vanligtvis tar mellan 15 till 30 minuter per öga att genomföra. Här är en översikt över hur trans-PRK går till.

Förundersökning och förberedelse

Först och främst måste patienten undersökas av en ögonläkare för att avgöra om trans-PRK är lämpligt för att korrigera deras synfel. Ögonläkaren kommer att undersöka ögonen och ta en rad olika mätningar för att bestämma vilken behandling som är lämplig.

Patienten kommer att få instruktioner om hur man förbereder sig inför operationen, inklusive råd om att sluta röka och att undvika vissa läkemedel.

Under operationen

På operationsdagen kommer patienten att placeras på ett operationsbord och få lokalbedövning för att minimera smärta. Ögonen kommer att skyddas med en speciell lapp eller lins samt att patienten får lokalbedövning som förhindrar obehag under operationen.

En laser används för att ta bort det yttersta lagret av hornhinnan, som är det transparenta översta skiktet på ögat. Därefter korrigeras synfelet med en så kallad excimerlaser.

Ögonen kommer att täckas med bandagelinser efter operationen för att skydda ögat medan det läker. Det går att öppna ögonen och se igenom den bandagelins som täcker ögat.

Efter operationen

Patienten kommer att behöva vila och undvika fysisk aktivitet under några dagar efter operationen, och kommer att behöva använda ögondroppar för att hjälpa till att läka. De kommer också att behöva bära solglasögon utomhus för att skydda ögonen mot ljus.

Efterkontroll

Efter några dagar kommer patienten att få en uppföljande ögonundersökning för att se hur ögonen har läkt och för att kontrollera att synen har förbättrats. Vid den första kontrollen, som oftast sker efter 5-7 dagar, tas bandagelinserna bort.

Vad finns det för risker med Trans-PRK?

Trans-PRK är en säker och effektiv metod för att korrigera synfel, men som alla medicinska ingrepp finns det vissa risker och biverkningar som kan uppstå. Några av de risker och biverkningar som kan förekomma vid Trans-PRK inkluderar:

  • Smärta efter operationen: Det är vanligt att uppleva viss smärta efter Trans-PRK, men det brukar lindras med smärtstillande läkemedel.
  • Infektion: Risken för infektion efter Trans-PRK är mycket liten, men det är viktigt att följa läkarens instruktioner för att förebygga infektioner.
  • Hormonförändringar: Ögonlaserkirurgi kan ibland orsaka förändringar i hormonproduktionen, vilket kan resultera i symtom som t.ex. svettningar.
  • Allergiska reaktioner: Det finns en liten risk för allergiska reaktioner på lösningar eller mediciner som används under Trans-PRK.
  • Torra ögon: Torra ögon är en vanlig biverkning efter Trans-PRK, men det brukar lindras efter ett par veckor.
  • Halos: Halos (ringar runt ljuskällor) är en vanlig biverkning efter Trans-PRK, men det brukar förbättras efter ett par veckor.
  • Överkorrektion och underkorrektion: Det kan finnas en risk för att synen blir för bra (överkorrektion) eller för dålig (underkorrektion) efter Trans-PRK.

Det är viktigt att diskutera dessa risker och biverkningar med din läkare innan du beslutar om att genomgå Trans-PRK. Din läkare kan ge dig mer information om de specifika riskerna och biverkningarna som kan uppstå för just dig.

< Tillbaka till Ögonoperation
Annons