Vill du boka en synundersökning? Vi hjälper dig att hitta en bra ögonklinik.

75% av Sveriges befolkning har någon form av synfel.

Hornhinnans läkningsförmåga tar normalt 48 timmar vid en mindre rispa.

Trabekulektomi

Här hittar du allt du behöver veta om Trabekulektomi.

Annons

Vad är trabekulektomi?

Trabekulektomi är den vanligaste operationsmetoden för ögonsjukdomen glaukom (även kallat grön starr). Operationens syfte är att sänka trycker i ögat för bättre ögonhälsa och bättre syn.

Innan operationen utförs är det viktigt att en ögonläkare får undersöka patienten för att se så att operationsmetoden är möjlig i relation till hälsa.

Trabekulektomi

Hur går trabekulektomi till?

Först får patienten en lokalbedövning för att inte uppleva någon smärta under ögonoperationen. Sedan skapar ögonläkaren en ny dräneringskanal vid kanten mellan ögats hornhinna och ögonvita. Här leds sedan ögats kammarvatten längs utsidan av ögonvitan med hjälp av blodkärlen i bindehinnan. På dräneringsplatsen skapas en mindre blåsa (filtrationsblåsa) som visar att det lilla hålet dränerar kammarvattnet på rätt sätt. Blåsan hamnar under det övre ögonlocket.

När operationen är klar får patienten ett ögonbandage som kan behöva sitta kvar tills första återbesöket.

Vad händer efter operationen?

Den första tiden efter operationen är det vanligt att ögats tryck är väldigt lågt. Det låga trycket kan leda till dimmig syn eller tårflöde, men detta är något som ger med sig när ögats tryck stabiliseras. Under operationen används stygn vilka kan skava direkt efter operationen. Det tar normalt ca 6-8 veckor innan trycket har stabiliserats.

Den första månaden efter operationen sker täta kontroller där patienten får olika ögondroppar som ska behandla ögat.

Vad finns det för risker med trabekulektomi?

Operationen är väldigt säker i och med den moderna teknik samt det försiktiga ingreppet. Det finns risk att operationsområdet ärrar igen, vilket kan leda till att ögats tryck ökar på nytt. I och med noggranna kontroller av ögonläkare så tittar man på detta och informerar patienten om nuläget.

Trabekulektomi leder även till att patienten drabbas av grå starr tidigare än om patienten inte genomgått en operation.

< Tillbaka till Ögonoperation
Annons