Vill du boka en synundersökning? Vi hjälper dig att hitta en bra ögonklinik.

75% av Sveriges befolkning har någon form av synfel.

Hornhinnans läkningsförmåga tar normalt 48 timmar vid en mindre rispa.

Amblyopi / Skelning

Här hittar du allt du behöver veta om Amblyopi / Skelning.

Annons

Vad är amblyopi?

Amblyopi, eller skelning/skelögdhet, är en synutvecklingsstörning där ett öga inte lyckas uppnå den normala synskärpan, trots glasögon eller linser. Amblyopi börjar vanligtvis som spädbarn eller i tidig barndom. I de flesta fall påverkas bara ett öga, men i vissa fall kan amblyopi uppstå i båda ögonen. Om skelningen upptäcks tidigt i livet och behandlas omedelbart, kan nedsatt syn undvikas. Men obehandlad skelning kan orsaka permanent synförlust i det drabbade ögat.

Skelögd

Vad är symtomen på amblyopi?

Eftersom amblyopi oftast uppstår under barns synutveckling kan symtom på skelögdhet ibland vara svåra att upptäcka. En vanlig orsak till amblyopi är felinställning av ögonen – ett tillstånd som kallas strabism. Om du märker att ditt barn börjar titta i kors allt oftare eller annan ovanlig rörelse med ögonen så är det bra att uppsöka en läkare, det går bra med både en optiker eller ögonläkare som är specialiserad på barns syn.

Ett annat tips för att upptäcka amblyopi är om ditt barn gråter om du täcker för ena ögat med handen. Du kan testa metoden på ett öga i taget och ett bra råd är att göra det medan barnet tittar på TV. Om ditt barn inte gråter när du täcker det ena ögat kan det vara ett tecken på att det är det andra ögat som har amblyopi. Det går inte att vara helt säker på att ditt barn är skelögd utan en fullständig synundersökning.

För att undvika skelögdhet är det bra att boka in ett syntest redan vid 6 månaders ålder för att se så att ögonen fungerar som de ska.

Vad orsakar skelögdhet?

Det finns tre typer av skelningar, vilka är:

  • Strabistisk amblyopi. Strabism är den vanligaste orsaken till skelögdhet. För att undvika dubbelseende, något som kan uppstå av dåligt anpassade ögon, så ignorerar hjärnan den visuella inmatningen från det felande ögat, vilket leder till amblyopi i det ögat (skelning). Denna typ av amblyopi kallas strabistisk amblyopi.
  • Refraktiv amblyopi. Ibland leder skelningen till ett ojämnt brytningsfel i ögonen, trots perfekt ögonjustering. Till exempel kan det ena ögat vara närsynt eller långsynt, medan det andra ögat har bättre syn. Det ena ögat kan också ha astigmatism med det andra ögat inte har det.
    När detta uppstår så förlitar sig hjärnan på det bättre ögat och tonar ut den suddiga synen från det andra ögat, vilket orsakar amblyopi i det ögat. Denna typ av skelögdhet kallas refraktiv amblyopi (eller anisometropisk amblyopi).
  • Berövande amblyopi. Detta är en skelning som framstår av att något hindrar ljus från att komma in och riktas rätt i barnets öga, t.ex. vid medfödd grå starr. Detta kan behandlas genom att snabbt behandla det med kataraktkirurgi för att möjliggöra normal synutveckling och för att förhindra eventuell synskada.

Behandling av amblyopi

I vissa fall av brytningsamblyopi (skelning på grund av ojämnt brytningsfel) kan normal syn uppnås genom att helt korrigera brytningsfelen i båda ögonen med glasögon eller linser. Vanligtvis krävs överlappning av det bättre ögat för att tvinga hjärnan att korrigera synen i det skelande ögat och möjliggöra en normal synutveckling.

Behandling av strabistisk amblyopi (skelning orsakad av felinställda ögon) involverar ofta strabismus kirurgi för att anpassa ögonen, följt av användning av en ögonlapp över det dominerande ögat och någon form av synterapi (specifika lata övningar) för att hjälpa båda ögonen att arbeta tillsammans på ett enhetligt sätt.

Det kan vara nödvändigt att bära ögonlapp flera timmar om dagen eller till och med hela dagen under flera dagar eller veckors tid för att tvinga hjärnan att använda det skelande ögat på rätt sätt. Om du har problem med att ditt barn tar av sig ögonlappen så kan du istället välja en specialdesignad proteslins som förhindrar ljus från att komma in i det bra ögat och som inte påverkar ditt barns utseende.  Även om proteslinser är dyrare än en ögonlapp och kräver en del undersökning samt anpassning till ögat, så kan de göra underverk i svåra fall av amblyopibehandling när ögonlappen inte fungerar så bra.

Hos vissa barn fungerar atropin ögondroppar väldigt bra för behandling av skelögdhet. En droppe i det bra ögat varje dag kan räcka för att synen ska korrigeras rätt. Atropin suddar närbildssynen i det goda ögat, vilket tvingar ditt barn att använda det skelande ögat mer, vilket stärker det dåliga ögat utan att barnet behöver använda ögonlapp. En fördel med att använda atropin ögondroppar är att det inte kräver konstant vaksamhet för att se till så att ditt barn använder det rätt, i jämförelse med en ögonlapp.

Atropin har emellertid biverkningar som bör beaktas – inklusive ljuskänslighet (eftersom att pupillen i det goda ögat ständigt utvidgas) och svårigheter att se på nära håll under behandlingen.

Hur behandlar man äldre barn och vuxna?

I flera år trodde experter att om en behandling av amblyopi inte påbörjades tidigt i livet så kunde inte synen återställas. Det sades att det kunde behandlas senast runt 8 års ålder, men det verkar nu som att äldre barn och vuxna med långvarande skelögdhet kan dra nytta av en amblyopibehandling med hjälp av datorprogram eller appar som stimulerar neurala förändringar vilket leder till förbättring av synskärpan och kontrastkänsligheten.

Ett sådant program – kallad RevitalVision – har bidragit till förbättrad syn hos äldre barn och vuxna med långvarig amblyopi. Behandlingen består i allmänhet av 40 träningspass på 40 minuter vardera, som genomförs under flera veckors tid.

Operation av skelögdhet

I många fall av strabistisk amblyopi krävs kirurgi för att justera ögonen innan användning av ögonlapp, atropin och/eller ögonövningar för att fungera effektivt. Detta kallas även skelningsoperation.

Ibland behövs mer än ett ingrepp för att uppnå adekvat ögonjustering. Dessutom kan specialglasögon med prismalinser fortfarande krävas efter operationen för att göra det möjligt för ögonen att fungera tillsammans samt för att behandlingen ska vara effektiv.

Kom ihåg: Tidig upptäckt av skelning är viktigt för att uppnå bästa resultat. Boka in synundersökningar redan vid 6 månaders ålder och ett återbesök vid 3 års ålder, för att förhindra skelögdhet.

Vad kostar det att operera skelning?

Det är svårt att ge en exakt kostnad för att operera skelning eftersom det kan variera beroende på många faktorer, som vilken typ av operation som behövs, var operationen genomförs och patientens allmänna hälsa.

I Sverige är vissa ögonoperationer som t.ex. laserbehandling av närsynthet (myopi) och ålderssynthet (presbyopi) självbetalande och patienten betalar själv för operationen. Andra ögonoperationer, såsom vissa typ av strabismusoperationer, kan vara täckta av den allmänna sjukvården.

Det är viktigt att rådfråga en läkare eller en specialist inom ögonvård för att få en mer exakt bedömning av kostnaderna för en operation för skelning.

Oroa dig inte: Lugg orsakar inte amblyopi

Du kanske har läst att en lång lugg över ögonen kan orsaka synproblem och till och med leda till skelning, men det är en myt.

Det kanske i extrem fall kan påverka, men då ska det i så fall innebära att:

  • Det är ett litet barn vars syn fortfarande utvecklas
  • Det ena ögat är så pass täckt att barnet inte kan se något med det
  • Luggen täcker ögat dygnets alla vakna timmar

Men som sagt, en spretig lång lugg leder inte till amblyopi.

< Tillbaka till Synfel & Ögonsjukdomar
Annons