75% av Sveriges befolkning har någon form av synfel.

Hornhinnans läkningsförmåga tar normalt 48 timmar vid en mindre rispa.

Hajens och människans hornhinna är så lika att hajhornhinna kan användas vid ögonoperationer.

Glaukomventil

Här hittar du allt du behöver veta om Glaukomventil.

Vad är glaukomventil?

I vissa fall där andra operationsmetoder inte fungerar, för behandling av glaukom /grön starr, så använder man en glaukomventil. Denna metod innebär att du med hjälp av en ventil reglerar flödet av ögats kammarvatten.

Hur går en operation med glaukomventil till?

Patienten sövs först ner med hjälp av narkos. Sedan placeras glaukomventilen under ögats bindehinna. En silikonslang leder sedan kammarvattnet från den främre ögonkammaren ut under bindehinnan. Ventilen sitter efter operationen kvar i ögat för att fortsätta reglera kammarvattnet samt för att undvika högt tryck i ögat.

< Tillbaka till Ögonoperation