Vill du boka en synundersökning? Vi hjälper dig att hitta en bra ögonklinik.

75% av Sveriges befolkning har någon form av synfel.

Hornhinnans läkningsförmåga tar normalt 48 timmar vid en mindre rispa.

Glaukom / Grön starr

Här hittar du allt du behöver veta om Glaukom / Grön starr.

Annons

Vad är glaukom / grön starr?

Glaukom, eller grön starr, är en vanligt förekommande ögonsjukdom och den näst vanligaste orsaken till blindhet (om den inte blir behandlad). Glaukom drabbar ögats synnerv som i sin tur påverkar synen. Utmärkande symtom för grön starr är att du får ett minskat synfält och fläckvis synbortfall som orsakas av högt tryck i ögat. Vem som helst kan få glaukom och risken att få det ökar i högre åldrar.

Vad är orsaken till grön starr?

Glaukom innebär ett ökat tryck som kan grunda i många olika orsaker. Här nedan förklarar vi de olika formerna av glaukom och vad de innebär:

  • Kroniskt öppenvinkelglaukom, som är den vanligaste formen av glaukom i Sverige, grundar i ett försvårat utflöde av kammarvatten (vätskan i ögat) genom ögats trabekelverk (den vävnad som finns mellan iris och hornhinnan) som leder till stigande tryck.
  • Trångvinkelglaukom grundar i att ögats kammarvatten hindras från att nå trabekelverket som resulterar i tryckstegring.
  • Sekundärglaukom grundar i ett stigande tryck i ögats främre del som ofta är en följd av andra sjukdomar som exempelvis diabetes.
  • Kongenitalt glaukom grundar i tryckstegring på olika missbildningar i kammarvinkeln (vinkeln mellan iris och hornhinnan).
  • Normaltrycksglaukom är en form av glaukom som inte skapar ökat tryck och som innebär att den i många fall förblir oupptäckt.

Vilka symtom får man av glaukom?

Symtomen för glaukom är vanligtvis ett förhöjt tryck i ögat samt nedsatt syn.

När det kommer till förhöjt tryck så sker det i form av stegvis högre tryck och det kan ske långsamt eller snabbt. Vid exempelvis en kroniskt öppenvinkelglaukom sker det långsamt och skapar en mycket liten ögonirritation eller ingen alls. När det kommer till trångvinkelglaukom och sekundärglaukom sker det ökade trycket under perioder som timmar, dagar eller veckor men ger oftast inga större symtom.

Ett snabbt ökat tryck resulterar i att ögat blir kraftigt rött och värkande. I relation till vagala reflexer kan detta även leda till buksmärtor och illamående. Hornhinnan svullnar upp vilket försämrar synen där personen även kan uppleva färgade ringar från olika ljuskällor, även kallat haloeffekter.

Symtom som nedsatt syn uppmärksammas oftast inte förrän sent i sjukdomsförloppet och det kan innebära stor skada på det värst drabbade ögat. Vid fall som kroniskt öppenvinkelglaukom kan det dröja länge innan det märks av.

Glaukom kan vara ärftligt

Glaukom kan många gånger även vara ärftligt där två till flera släktingar med glaukom innebär ökad risk att få sjukdomen. Risken är högre om det gäller syskon och därför rekommenderas det att personer i riskgruppen genomgår kontroller minst vart femte år från 50 års ålder, beroende på hur vanligt förekommande glaukomen är i släkten.

Undersökning

Genom att mäta trycket i ögat, bedöma utseendet av näthinnan samt mätning av ögats synfält kan en ögonläkare se och bedöma statusen på ögonsjukdomen, dvs hur långt gången glaukomen är. Därefter kan ögonläkaren bedöma hur detta ska behandlas på bästa sätt.

Hur behandlar man glaukom?

När det kommer till grön starr / glaukom så finns det ingen behandling som helt kan bota ögonsjukdomen. Målet med en behandling är att sänka trycket i ögat och på så vis minska synskadan. De synfunktioner som redan är förlorade går dock inte att återställa.

Metoderna för behandlingen är antingen medicinsk (i forma av ögondroppar), laserbehandling eller operation, där en operation kan ske med hjälp av ögonlaser eller andra metoder.

En laserbehandling kan utföras för att minska trycket där en känd metod heter SLT (Selective Laser Trabeculoplasty). Läs mer om SLT här!

Trycket kan minska med hjälp av en ögonlaseroperation och ingreppet innebär ytterst små risker och komplikationer. En ögonlaseroperation tar endast några minuter och brukar innebära mindre eller ingen smärta alls.

Det finns olika operationsmetoder så som:

  • Diodlaser
  • Glaukomventil
  • Trabekulektomi

Med dagens sjukvård så finns det oftast hjälp att tillgå och om du misstänker att du har grön starr / glaukom bör du uppsöka närmaste vårdcentral eller optiker för att få en remiss till en ögonläkare.

< Tillbaka till Synfel & Ögonsjukdomar
Annons