Vill du boka en synundersökning? Vi hjälper dig att hitta en bra ögonklinik.

75% av Sveriges befolkning har någon form av synfel.

Hornhinnans läkningsförmåga tar normalt 48 timmar vid en mindre rispa.

Katarakt / Grå starr

Här hittar du allt du behöver veta om Katarakt / Grå starr.

Annons

Vad är grå starr?

Grå starr, även kallat katarakt, är en ögonsjukdom som karaktäriserar sig genom att ögats lins blir grumlig. Den grumliga linsen leder till en sämre syn, något som sker över tid. Hur lång tid det tar kan variera, det kan ta månader upp till flera år innan det märks av. Grå starr är vanligast i högre åldrar men kan drabba alla. Den genomsnittliga åldern för de som drabbas är ca 74 år. Grå starr kan enkelt behandlas genom en ögonoperation.

Hur märker man av grå starr?

Förutom att ögats lins (hornhinnan) blir grumlig kan ögonsjukdomen märkas av genom:

  • Oskarp syn som blir sämre över tid
  • Dåligt mörkerseende
  • Problem med att uppfatta färger, de upplevs mer gulbruna
  • Ljuskänslighet
  • Svårigheter med att uppfatta konturer
  • Dubbelseende

Hur går man vidare?

Om du misstänker att du har grå starr kan du antingen kontakta en optiker eller en vårdcentral. De kan sedan hjälpa dig med att få en remiss till ögonläkare som är specialist inom området.

För att förhindra att grå starren hinner utveckla sig är det viktigt att gå på regelbundna synkontroller vart femte år efter 40 års ålder.

Hur går en undersökning till?

Om du fått en remiss hos en ögonmottagning så utför läkaren en noggrann ögonundersökning. Det första som undersöks är synen där patienten tittar på en tavla med bokstäver i olika storlekar. Därefter tittar ögonläkaren på ögat genom ett ögonmikroskop. Mikroskopet är utformat som så att patienten placerar hakan på en maskin där läkaren sedan på motsatta sidan tittar på ögat genom maskinens mikroskop. Ögat lyses upp med en lampa för att det ska vara lättare att se eventuella ögonsjukdomar samt för att se ögats reaktioner. Undersökningen är helt smärtfri och är klar på några minuter. Med mikroskopet kan läkaren fastställa ifall det finns tecken på grå starr.

Ögonmikroskopet kan även klargöra ifall det finns andra orsaker till sämre syn.

I vissa fall kan ögondroppar tillsättas i ögat för de områden som är svårare att se i mikroskopet. I dessa fall ska patienten undvika att köra bil de närmaste dagarna efteråt.

Hur behandlas grå starr?

Behandlingen av grå starr sker med hjälp av en ögonoperation där den grumliga linsen i ögat byts ut. Om patienten upplever ytterst små besvär av ögonsjukdomen så kan det innebära att det är bättre att inte utföra operationen. Detta för att man helst vill bevara ögat vanliga lins i första hand.

Inför en operation utförs en ny undersökning där ögats längd mäts med laser eller ultraljud. Detta krävs för att beräkna vilken styrka som den nya linsen behöver ha i ögat. Därefter får patienten lokalbedövning i form av ögondroppar.

När operationen väl ska tas vid tvättas ögat av och en liten klämma sätts fast för att hålla ögat öppet under operationen. Läkaren gör ett snitt i ögats hornhinna och därefter sönderdelas linsen med ultraljud eller genom att plocka bort den. Läkaren sätter sedan fast den nya linsen i ögat. Det snitt som skapats i ögat läker ihop av sig själv. Operationen kan ta upp till ca 20 minuter och är smärtfri.

Vad händer efter operationen?

En till två veckor efter operationen kan det upplevas att ögat skaver och är lite rött, vilket är helt normalt. Synen kan till en början vara något oklar med en ton av blått i synfältet. Det är viktigt att skydda ögat från smuts för att förhindra infektion, därför ska patienten inte gnugga sig i ögat den första tiden. Läkaren ordinerar ögondroppar som förhindrar inflammation för att ögat ska läka på bästa sätt.

Patienten blit oftast kallad på en ny undersökning för att se till så att ögat läker som det ska. Hjälpmedel som glasögon kan behövas för att se på olika avstånd.

Andra tips och råd

Här på vår hemsida kan du läsa mer om allt som berör ögat, för att du ska känna dig trygg och säker. Ifall du vill ha hjälp med att gå vidare med en misstänkt grå starr så kan du alltid kontakta oss.

< Tillbaka till Synfel & Ögonsjukdomar
Annons