Vill du boka en synundersökning? Vi hjälper dig att hitta en bra ögonklinik.

75% av Sveriges befolkning har någon form av synfel.

Hornhinnans läkningsförmåga tar normalt 48 timmar vid en mindre rispa.

Ögonhälsa

Här hittar du allt du behöver veta om Ögonhälsa.

Annons

Vad är ögonhälsa?

Ögonhälsa handlar om att hålla dina ögon friska och fungerande på bästa sätt. Det innebär att du tar hand om dina ögon, till exempel genom att skydda dem mot skadliga yttre påverkningar, använda rätt belysning och skärmteknik och genomföra regelbundna ögonundersökningar. Det är viktigt att vårda sin ögonhälsa för att förebygga olika typer av ögonsjukdomar och problem, som gråstarr, glaukom och synförlust. Ögonhälsa påverkas också av allmän hälsa, så det är viktigt att äta en balanserad kost, undvika tobak och alkohol i större mängder samt att motionera regelbundet.

Ögonhälsa

Vad är en ögonhälsoundersökning?

En ögonhälsoundersökning, även kallad synundersökning, är en medicinsk undersökning som syftar till att kontrollera ögonhälsan och synförmågan. Ögonhälsoundersökningar utförs av utbildad personal, såsom en optiker eller en ögonläkare.

Varför är en ögonhälsoundersökning viktig?

Det är viktigt att regelbundet genomgå en ögonhälsoundersökning för att upptäcka eventuella problem med ögonhälsan i ett tidigt skede. Många ögonsjukdomar kan behandlas framgångsrikt om de upptäcks tidigt. Ögonhälsoundersökningar hjälper också till att kontrollera synförmågan och rådgöra om lämpliga synkorrigerande glasögon eller linser.

Vad innebär en ögonhälsoundersökning?

Under en ögonhälsoundersökning kan du förvänta dig att genomgå en mängd olika tester och mätningar. Dessa inkluderar:

  • Genomgång av närsynthet, långsynthet och astigmatism: Detta görs genom att mäta hur starka glasögon eller linser du behöver för att se klart på olika avstånd.
  • Mätning av ögontrycket: Denna process genomförs för att undersöka om du lider av glaukom, en ögonsjukdom som kan skada synnerven och orsaka synförlust.
  • Kontroll av ögonbotten: Detta görs för att kontrollera om det finns några tecken på sjukdom eller skada på ögonbotten.
  • Kontroll av ögats motilitet: Detta görs för att undersöka förmågan att röra ögonen på ett koordinerat sätt. Ögats motilitet är viktig för att kunna fokusera på olika föremål och för att upprätthålla binokulär syn, vilket är förmågan att se ett föremål tydligt med båda ögonen samtidigt. Problem med ögats motilitet kan orsakas av olika faktorer, till exempel ögonsjukdomar, skador på ögat eller synnerven, eller medicinska tillstånd som strabism (skråställda ögon).
< Tillbaka till Synundersökning
Annons