Vill du boka en synundersökning? Vi hjälper dig att hitta en bra ögonklinik.

75% av Sveriges befolkning har någon form av synfel.

Hornhinnans läkningsförmåga tar normalt 48 timmar vid en mindre rispa.

RLE

Här hittar du allt du behöver veta om RLE.

Annons

Vad är RLE?

RLE är en form av ögonoperation för dig som är över 45 år gammal. Metoden passar för korrigering av synfel så som närsynthet, översynthet, astigmatism och ålderssynthet. RLE står för Refractive Lens Exchange och innebär ett linsbyte där din naturliga lins byts ut mot en ny specialslipad plastlins. Styrkan på linsen anpassas efter ögats behov för att ge dig bra syn på långt och nära håll.

RLE är en väldigt vanlig operationsmetod och en effektiv metod för dig som vill slippa glasögon eller kontaktlinser. Metoden är också ett bra alternativ för dig som inte kan opereras med ögonlaser.

RLE ögonoperation

Olika linstyper

Beroende på synfel och vad du som patient önskar så finns olika linstyper som passar för olika behov och önskemål.

Det finns linser så som:

Multifokal lins ger bra syn på både nära och långt håll. Denna lins har flera styrkor och passar dig som i övrigt har friska ögon. 

Monofokal lins ger bra syn på antingen nära eller långt håll. Denna linsform kan på så vis även kräva glasögon vid vissa tillfällen, beroende på vilken linsskärpa du väljer att ha på vilket avstånd.

Monovision, en kombination av monofokala linser där det ena ögat får en lins för bra syn på nära håll och det andra för bra syn på långt håll. Denna metod är fördelaktig för dig med andra ögonsjukdomar som exempelvis grön starr eller åldersförändring av gula fläcken i ögat.

Förundersökning

Innan ögonläkaren fastställer vilken metod du ska genomför görs en noggrann förundersökning av ögat för att försäkra sig att en operation är genomförbar. Därefter görs även en synundersökning för att säkerställa vilket synfel som ska åtgärdas.

Hur går en RLE-operation till?

Likt en gråstarrsoperation så får patienten först en lokalbedövning för att lugna ögat. Därefter skärs ett mindre snitt i sidan av hornhinnan där ögats vanliga lins tas ut med hjälp av ultraljud. Detta sker med hjälp av ett smalt verktyg som förs in i ögat för att sedan suga ut linsen i vätskeform med hjälp av ultraljudet. Den nya mjuka plastlinsen förs därefter in i ögat och placeras där den tidigare linsen satt.

För att underlätta för ögat och patienten så sköljs ögat av med vatten under operationen och en operationsduk täcker resterande delar av ansiktet. Under operationen ser patienten ingenting utan kan endast ana färger och skuggor. RLE-operationen tar ca 15-20 minuter och patienten upplever ingen smärta.

Vad händer efter operationen?

Efter operationen är oftast patienten ljuskänslig, med en något dimmig syn eller med mörka prickar i synfältet, men detta går oftast över efter några timmar. Med den korta läkningstiden så ser de flesta patienter bra redan dagen efter operationen.

För att förhindra inflammation tillförs antibiotika, i form av droppar, i ögat som även patienten ska fortsätta ta en tid efter operationen. Vårdpersonalen ser alltid till att informera dig om hur du ska hantera ögonen efter en operationen.

Finns det risker med en RLE-behandling?

Inga kirurgiska ingrepp är helt riskfria men RLE är en välbeprövad metod med mycket små risker. Ögonläkaren är väldigt noggrann i sitt arbete vilket innebär att det är en ytterst liten risk för en infektion. För att minska infektionsrisk så får patienten antibiotika, något som även underlättar läkningen.

Vissa operationer kan innebära en kompletterande ögonoperation för att uppnå väntat resultat, något som oftast utförs med laser. I ytterst sällsynta fall byts hela linsen ut.

Biverkningar som kan uppstå är sämre synskärpa eller mörkerseende, torra ögon, näthinneavlossning eller svullnad i gula fläcken. Du som patienten har alltid möjlighet att kontakta läkarmottagningen om oväntade besvär skulle uppstå.

< Tillbaka till Ögonoperation
Annons