Vill du boka en synundersökning? Vi hjälper dig att hitta en bra ögonklinik.

75% av Sveriges befolkning har någon form av synfel.

Hornhinnans läkningsförmåga tar normalt 48 timmar vid en mindre rispa.

Ordlista

Här hittar du vanliga frågor som berör allt inom ämnet ögon.

Annons

Ordlista för ord som berör ögon

Amblyopi, eller skelning/skelögdhet, är en synutvecklingsstörning där ett öga inte lyckas uppnå den normala synskärpan, trots glasögon eller linser. Amblyopi börjar vanligtvis som spädbarn eller i tidig barndom. I de flesta fall påverkas bara ett öga, men i vissa fall kan amblyopi uppstå i båda ögonen.

Läs mer om amblyopi här

Astigmatism är ett vanligt förekommande synfel och är helt ofarligt. Synfel grundar i att hornhinna, eller ögonlinsen, kupar sig på ett sätt som gör att ljuset inte bryts ihop till en skarp punkt på näthinnan utan hamnar fel i ögat som i sin tur påverkar synen. Detta resulterar i att du får en suddig syn och det blir ansträngande för ögat.

Läs mer om astigmatism här

Blefarospasm är en kronisk neurologisk sjukdom och fokal dystoni som innebär plötslig, ofrivillig ryckning av ögonlocket. Blefarospasm drabbar oftast kvinnor över 50 år.

Läs mer om blefarospasm här

Diodlaserbehandling är en operationsmetod för glaukom / grön starr. Den används då en laseroperation eller läkemedelsbehandling inte är tillräcklig för att sänka det tryck som glaukomen orsakar. Diodlaser är också ett alternativ då det inte går att utföra en tryckoperation som penetrerar ögats yta och då förutsikterna är dåliga för ett lyckat ingrepp.

Läs mer om diodlaser här

Dubbelseende innebär att du ser din omgivning två gånger. Om du exempelvis tittar på en annan person så ser du personen två gånger istället för en. Dubbelseende kan uppkomma av att du skelar, grumlingar i ögat eller att du behöver glasögon/linser.

Läs mer om synundersökningar här


Främre kammaren är en viktig del av ögat eftersom den hjälper till att fokusera ljus på näthinnan. När ljusstrålar träffar ögat, passerar de genom främre kammaren och linsen innan de når näthinnan. Detta ger oss en skarp bild av vad vi tittar på.

Läs mer om främre kammaren här

Färgblindhet innebär inte att man är blind på något sätt utan att man har svårt att uppfatta olika färger. Om du är färgblind har du svårt att skilja vissa färger, t.ex. blå och gul eller röd och grön. Färgblindhet, eller färgvisionsbrist, är ett ärftligt tillstånd som drabbar män oftare än kvinnor. Rödgrön färgbrist är den vanligaste formen av färgblindhet.

Läs mer om färgblindhet här

Glaskroppen är den geléaktiga och genomskinliga vätska som fyller ut ögat på insidan. Glaskroppen omges därefter av en tunn hinna som ligger mot näthinnan. I och med åldrandet, oftast efter 50 år, så är det naturligt att glaskroppen skrumpnar och blir vattnigare. När detta inträffar så kan den lossna från sitt fäste, vilket leder till glaskroppsavlossning.

Läs mer om glaskroppsavlossning här

Glaukom, eller grön starr, är en vanligt förekommande ögonsjukdom och den näst vanligaste orsaken till blindhet (om den inte blir behandlad). Glaukom drabbar ögats synnerv som i sin tur påverkar synen. Utmärkande symtom för grön starr är att du får ett minskat synfält och fläckvis synbortfall som orsakas av högt tryck i ögat.

Läs mer om glaukom här

I vissa fall där andra operationsmetoder inte fungerar, för behandling av glaukom /grön starr, så använder man en glaukomventil. Denna metod innebär att du med hjälp av en ventil reglerar flödet av ögats kammarvatten.

Läs mer om glaukomventil här

Grå starr, även kallat karakt, är en ögonsjukdom som karaktäriserar sig genom att ögats lins blir grumlig. Den grumliga linsen leder till en sämre syn, något som sker över tid. Hur lång tid det tar kan variera, det kan ta månader upp till flera år innan det märks av. Grå starr är vanligast i högre åldrar men kan drabba alla.

Läs mer om grå starr här

Grön starr, även kallat Glaukom, är en av de vanligaste ögonsjukdomarna och innebär att du får ett ökat tryck i ögat som kan leda till blindhet om det inte behandlas i tid.

Läs mer om grön starr här

Gula fläcken, även kallat makula, är en väldigt viktig del av synen. Det är en liten yta i mitten på näthinnan där syncellerna, eller tapparna, sitter som allra tätast. Gula fläcken är specialiserad på att urskilja detaljer så som färger och synskärpa. Utan gula fläcken går det inte att läsa texter som denna, med andra ord så hade allt varit suddigt.

Läs mer om gula fläcken här

Hornhinnan, eller cornea, är en genomskinlig hinna som är placerad framför regnbågshinnan och pupillen i ögat. Den är ca 0,5 millimeter i tjocklek och består av fem lager vilka är epitel, Bowmans membran, hornhinnestromat, Descemets membran och endotel. Hornhinnan får sin näring från tårfilmen och kammarvattnet i ögat.

Läs mer om ögon här

ICL står för Intraocular Collamer Lens och är en operationsmetod som används på patienter med synfel så som närsynthet, långsynthet och astigmatism. ICL innebär ett linsimplantat i form av en konstgjord lins som placeras mellan regnbågshinnan och ögats egna lins för att patienten ska få en bra syn. Denna metod används då patientens synfel är för stort för att kunna korrigeras med ögonlaser eller om hornhinnorna är för tunna.

Läs mer om ICL här

LASEK är en form av ögonlaseroperation som utförs på patienter med stort synfel eller som har för tunna hornhinnor för en operation med FS-LASIK. De som genomgår en LASEK-operation upplever mer smärta än andra ögonlaseroperation och det krävs en längre läkningsprocess.

Läs mer om LASEK här

Lasik är en form av ögonlaser för behandling av olika former av synfel. Det är en väldigt säker metod och med kort läkningstid. Metoden används huvudsakligen på närsynthet, översynthet eller astigmatism och passar bäst på patienter under 40 år.

Den utvecklade metoden av Lasik heter FS-Lasik där skillnaden mellan dessa är att Lasik använder sig av laser och mekaniska instrument medan FS-Lasik endast använder sig av laser för att operera ögat.

Läs mer om LASIK här


Närsynthet (myopia) är ett vanligt synfel där du ser bra på nära håll, men dåligt på långt håll. Föremål som är långt bort uppfattas som oskarpa eller suddiga. Anledningen till att man ser dåligt på långt håll är att ögats form får ljusstrålarna som träffar ögat att böjas (brytas) fel. Ögat är beroende av ljus för att se sin omgivning leder detta till att de bilder som kommer in i ögat träffar framför näthinnan istället för på näthinnan som det egentligen ska göra. Resultat leder till att bilderna hämtas in fel och du ser suddigt.

Läs mer om närsynthet här

Allra längst bak i ögat sitter näthinnan, vilket är en tunn hinna på insidan av ögats botten. Den är cirka 0,5 millimeter tjock och består av 10 lager. I lagren finns bland annat tre nervceller och två synapser. I näthinnan finns miljontals synceller som har i uppgift att hämta in och uppfatta ljuset vi ser genom ögat. Syncellerna omvandlar sedan ljuset till nervimpulser som sedan skickas till hjärnan som i sin tur tolkar det vi ser och skapar bilder.

Läs mer om ögon här

Nähinneavlossning innebär att delar av ögats näthinna lossnar från den innervägg som sitter på insidan av ögat. Näthinneavlossning kan märkas av genom att du ser blixtrar i utkanten av synfältet samt att synfältet blir allt mindre. Om näthinnan lossnar så får du även sämre syn och det är därför viktigt att du kontaktar en ögonläkare om du misstänker att du har en näthinneavlossning.

Läs mer om näthinneavlossning här

En optiker är en utbildad specialist inom ögon som kan undersöka synen, ögats olika tillstånd så som friska och sjuka ögon samt korrigera synfel med olika komplement så som glasögon eller kontaktlinser.

En optiker utför olika former av synundersökningar av ögat samt hjälper till med att hitta rätt synhjälpmedel för personer med synfel så som närsynthet, översynthet eller astigmatism.

Läs mer om optiker här

Regnbågshinnan, även kallad iris, anpassar storleken på pupillen beroende på ljusintensiteten. Detta görs med hjälp av en ringmuskel och en radiärmuskel. När det är mycket ljust drar sig ringmuskeln ihop för att göra pupillen mindre och släppa in mindre ljus i ögat. När det blir mörkare utvidgas pupillen med hjälp av radiärmuskeln för att släppa in mer ljus. Detta är för att ge syncellerna i näthinnan den bästa möjliga ljusmängden.

Läs mer om Regnbågshinnan här

RLE är en form av ögonoperation för dig som är över 45 år gammal. Metoden passar för korrigering av synfel så som närsynthet, översynthet, astigmatism och ålderssynthet. RLE står för Refractive Lens Exchange och innebär ett linsbyte där din naturliga lins byts ut mot en ny specialslipad plastlins. Styrkan på linsen anpassas efter ögats behov för att ge dig bra syn på långt och nära håll.

Läs mer om RLE här

Skelögd/skelning, även kallat Amblyopi, är en synutvecklingsstörning där ögat inte uppnåt den normala synskärpan. Oftast påverkas bara ett ögat och det innebär att ögonen inte är helt synkade med varandra. Skelning kan märkas av genom att du exempelvis tittar i kors.

Läs mer om skelning här

ReLEx SMILE är en modern ögonlaserteknik och står för Refractive Lenticule Extraction (ReLEx) Small Incision Lenticule Extraction (SMILE). Det är en effektiv och snabb metod som kräver minimalt ingrepp med ett bra resultat. Operationsmetoden passar dig som vill korrigera närsynthet, astigmatism eller en kombination av båda synfelen.

Läs mer om SMILE här

Strålkroppen, även kallad corpus ciliare, har flertalet funktioner i ögat. Dels producerar den vätskan som finns i ögats båda kammare, dels fäster den trådarna som håller linsen på plats

Läs mer om strålkroppen här

Synbortfall / synfältsbortfall innebär att vissa delar av ögats synfält slutar fungera. Det resulterar i att ögat/ögonen inte kan se helt och hållet, något som kan uppstå efter bland annat en stroke.

Läs mer om synbortfall här

Trabekulektomi är den vanligaste operationsmetoden för ögonsjukdomen glaukom (även kallat grön starr). Operationens syfte är att sänka trycker i ögat för bättre ögonhälsa och bättre syn.

Innan operationen utförs är det viktigt att en ögonläkare får undersöka patienten för att se så att operationsmetoden är möjlig i relation till hälsa.

Läs mer om trabekulektomi här

Trans-PRK (Trans-Epithelial PhotoRefractive Keratectomy) är en typ av ögonlaserkirurgi som används för att korrigera synfel som närsynthet, översynthet och astigmatism.

Trans-PRK är en utveckling av PRK (Photorefractive Keratectomy), där en laser används för att skapa ett tunt skikt på hornhinnan (det övre skiktet av ögats yttre struktur). Det skiktet tas sedan bort för att forma hornhinnan på ett sådant sätt att ljuset som tränger in i ögat på rätt sätt och ger en klar bild.

Läs mer om trans-PRK här

Ögats tårsystem är en viktig del av ögat som hjälper till att skydda och vårda ögat. Tårarna produceras av tårkörtlarna och samlas i tårkanalen innan de rinner ut i tårröret och ner på ögonlocket. Tårarna har flera olika funktioner.

Läs mer om tårsystemet här


Ögonhälsa handlar om att hålla dina ögon friska och fungerande på bästa sätt. Det innebär att du tar hand om dina ögon, till exempel genom att skydda dem mot skadliga yttre påverkningar, använda rätt belysning och skärmteknik och genomföra regelbundna ögonundersökningar.

Läs mer om ögonhälsa här

Ögoninflammation innebär att du fått en inflammation i ögats bindhinna. Orsaken är oftast någon form av virus men inflammationen kan även komma från en bakterie eller allergi. När du har ögoninflammation får du röda ögon eller ögon som kliar mycket. Vissa kan även få varbildning i ögat vilket gör det svårt att öppna ögonen efter att du har sovit.

Läs mer om ögoninflammation här

Ögonlaser är en operationsmetod som oftast utförs på personer med synfel exempelvis i form av närsynthet. Ingreppet tar inte mer än 10 minuter och synen är oftast helt återställd efter ingreppet. Det finns flera olika lasermetoder så som LASIK, LASEK etc.

Läs mer om ögonlaser här

Ögonlocksinflammation, eller Blefarit, är en form av inflammation i ögonlockskanten. Den är vanlig i alla åldrar men oftast vanligare bland äldre eller de med känslig hud. Orsaken till inflammationen kan vara allergier, atopiskt eksem, rosacea etc. Ögonlocksinflammation är ofarligt men är oftast en långdragen och återkommande åkomma.

Läs mer om ögon här

En ögonläkare är en utbildad läkare inom vården som är specialiserad inom allt som berör ögon. En ögonläkare kan både utföra en ögonundersökning och synundersökning såväl som en ögonoperation med ögonlaser eller utan ögonlaser. Om du har någon form av synfel så som närsynthet, översynthet eller astigmatism så kan du rådfråga med en ögonläkare för att få reda på hur du kan åtgärda ditt synfel på bästa sätt.

Läs mer om ögonläkare här

Ögonmusklerna, som består av totalt sju muskler, hjälper till att röra ögat åt olika håll. Sex av ögonmusklerna är ansvariga för att röra ögat uppåt, nedåt, åt vänster och höger, samt för att rotera ögat i olika riktningar. Den sjunde ögonmuskeln ansvarar för att lyfta det övre ögonlocket.

Läs mer om ögonmusklerna här

Översynthet, eller långsynthet, är när du ser bättre på långt håll är på nära håll. Dina ögon fokuserar bättre på avlägsna föremål än på närliggande.

Barn som har mild till måttlig översynthet kan se bra på både nära och långt håll utan glasögon eftersom att deras muskler och naturliga ögonlins kan övervinna långsyntheten.

Läs mer om översynthet här

Alla ögon ska ha ett balanserat tryck för att ögat och synen ska fungera som den ska. Trycket påverkas av balansen mellan kammarvattnets inflöde och avflöde i ögat.

Läs mer om mätning av ögontryck här
Annons