Vill du boka en synundersökning? Vi hjälper dig att hitta en bra ögonklinik.

75% av Sveriges befolkning har någon form av synfel.

Hornhinnans läkningsförmåga tar normalt 48 timmar vid en mindre rispa.

Ålderssynthet

Här hittar du allt du behöver veta om Ålderssynthet.

Annons

Vad är ålderssynthet?

Åldersynthet, även kallat Presbyopi, innebär att synen blir sämre på nära håll i och med åldrandet. Det blir svårare att fokusera och se på nära håll eftersom att synen blir mer suddig. Ålderssynthet beror på att ögats lins stelnar och långsamt förlorar förmågan att ställa in skärpan när du ser saker på nära håll. Det är fullt normalt att få sämre syn när du blir äldre.

Varför får man ålderssynthet?

Ljuset i din omgivning gör det möjligt för ögat att se. Genom att ljuset reflekteras på allt som finns i vår miljö så kan vi uppfatta saker som träd och buskar, möbler och andra människor.

Synen fungerar på följande sätt:

  1. Ljuset kommer först in i ögats pupiller
  2. Skickas sedan vidare genom hornhinnan
  3. Därefter vidare genom ögats lins
  4. Efter det fångas det upp av kroppens synceller
  5. Som skickar det till hjärnan som tolkar det till bilder

För att vi ska se vår omgivning skarpt och tydligt är det viktigt att ljusstrålarna fokuseras rätt i ögat och träffar en specifik punkt i hornhinnan. Hornhinnan och ögonlinsen är de två delar i ögat som bryter ljuset för en bra syn, hos yngre människor är linsen elastisk och har en god förmåga att ackommodera.

Vad betyder ackommodera?

Ackommodera betyder att ögats lins har förmågan att ändra form så att ljusstrålarna kan fokusera rätt på näthinnan när man ser föremål på nära håll, trots att det krävs starkare ljusbrytning än föremål på långt håll. Ögat anpassar sig snabbt då fokuset ändras mellan olika avstånd.

Åldersynthet innebär sämre förmåga att ackommodera

Efter 40-årsålder stelnar linsen mer och mer vilket leder till att ögat blir sämre på att ackommodera. Det är en gradvis försämring som sker upp till 60-årsåldern. Genom att linsen blir stelare så blir det också svårare att fokusera ljusstrålarna till rätt punkt i näthinnan vilket leder till att ljuset träffar bakom näthinnan som innebär att du har svårare att se föremål på nära håll. Du ser då suddigare när du exempelvis ska läsa en bok eller fokusera på andra objekt som är nära dig.

Hur undersöks graden av åldersynthet?

Ålderssynthet undersöks av en optiker eller en ögonläkare som tittar på ögat med hjälp av olika instrument. Likt mätningen av översynthet och närsynthet så mäts ålderssynhet i dioptrier. Det är en form av måttenhet för att mäta ögats förmåga att bryta ljuset rätt där dioptritalet motsvarar den styrka som krävs för att korrigera synfelet.

Hjälpmedel för bättre syn på nära håll

Åldersynthet innebär att ögat behöver hjälp av plusstyrkor för att förstärka ljusbrytningen så att ljuset bryts rätt. Genom rätt plusstyrka så hamnar ljuset på rätt fokuspunkt i näthinnan som ger en klar syn på nära håll. Hjälpmedel som läslasögon eller linser hjälper ögonen att se skarpt på nära håll och gör det lättare för dig att exempelvis läsa en bok eller fokusera på mindre föremål. Glasögon och linser kan även hjälpa dig med andra synfel så som närsynthet eller astigmatism, vilket gör att de hjälper dig med flera synfel på samma gång.

Korrigering av syn med hjälp av ögonoperation

För dig som istället önskar att slippa glasögon och linser så är en ögonoperation att rekommendera, i form av ett linsbyte. Eftersom att ögonlinsen blir stelare med åldern så är det svårt att korrigera den naturliga linsen då alternativet istället är att byta ut den mot en ny lins, denna metod heter RLE. Med RLE så får du en konstgjord lins som ska sitta kvar i ögat hela tiden och som även kan korrigeras för att åtgärda andra synfel på samma gång.

Läs mer om RLE här

< Tillbaka till Synfel & Ögonsjukdomar
Annons