Vill du boka en synundersökning? Vi hjälper dig att hitta en bra ögonklinik.

75% av Sveriges befolkning har någon form av synfel.

Hornhinnans läkningsförmåga tar normalt 48 timmar vid en mindre rispa.

Näthinneavlossning

Här hittar du allt du behöver veta om Näthinneavlossning.

Annons

Vad innebär näthinneavlossning?

Nähinneavlossning innebär att delar av ögats näthinna lossnar från den innervägg som sitter på insidan av ögat. Näthinneavlossning kan märkas av genom att du ser blixtrar i utkanten av synfältet samt att synfältet blir allt mindre. Om näthinnan lossnar så får du även sämre syn och det är därför viktigt att du kontaktar en ögonläkare om du misstänker att du har en näthinneavlossning.

Vilka är symtomen på näthinneavlossning?

När du har näthinneavlossning så kan du uppfatta sotflagor och streck i synfältet, något som påverkar periferiseendet, d.v.s. synen i utkanten av ögat. Som tidigare nämnt kan du även se ljusblixtar vilket är ett tecken på att glaskroppen drar i näthinnan. Om näthinnan lossnar blir det som en mörk skugga i synfältet, något som ökar över tid och resulterar i att du förlorar detaljseendet.

Om du misstänker näthinneavlossning ska du genast kontakta en ögonläkare.

Hur behandlas det?

För att näthinnan ska fungera korrekt så är det viktigt att den ligger direkt mot ögats vägg, vilket kan åtgärdas med en ögonoperation. En vanlig operationsmetod som används är en plomb plus cerklage, vilket innebär att du placerar ett band med en liten kudde runt ögat. Metoden resulterar i att näthinnan pressas mot ögats vägg och återfår sin rätta position.

En annan metod är glaskroppskirurgi, även kallat vitrektomi, vilket innebär att du slätar till näthinnan med hjälp av laser, luft, gas eller olja.

Resultatet efter operation kan variera beroende på vilken del av näthinnan som lossnar, hur länge den varit lös, hur skör den är etc.

När ögonoperationen är avklarad så syr vårdpersonalen ihop ögats yttre bindehinna med trådar som med tiden löser upp sig själva. Vissa patienter kan uppleva att det skaver lite men det är något som går över med tiden. Om du upplever svår smärta i ögat så kan det bero på ökat tryck, något som är viktigt att undersöka. Kontakta därför din läkare om du upplever smärta.

Det är också vanligt att ögat har en rodnad är svullet några veckor efter operationen.

Vid behandling av luft, gas eller olja så kan patienten se en vattenlinje eller luftbubblor i synfältet som under läkningsprocessen ändrar position. Detta är helt normalt och luften samt gasen försvinner av sig själva och synen återgår till det normala igen. Oljan behöver däremot opereras ut.

Efter operation av näthinneavlossning

Efter att du genomgått en ögonoperation så ska du undvika rörelser som får huvudet att skaka, som vid exempelvis löpning, samt tunga lyft. Detta gäller de närmaste 2-4 veckorna efter operationen. Vissa patienter kan behöva hålla huvudet i en viss position en tid efter operationen, men det är något din ögonläkare informerar dig om.

Det är viktigt att hålla ögat rent och undvika infektioner. Därför ska du inte bada i vatten för att undvika bakterier i ögat. Om du använt gas under operationen så får du inte flyga den närmaste tiden. Det kan också vara olämpligt att köra bil, beroende på vilken form av näthinneavlossning du haft.

Vid återbesök till mottagningen får du klartecken på när du kan börja träna, flyga och utföra andra aktiviteter som din ögonläkare ombett dig att undvika.

Vid akuta fall

Om du upplever att du fått en orörlig skugga från någon sida i ögat och som tar bort en del av synfältet så ska du kontakta en läkare omedelbart. Det kan vara ett tecken på att näthinnan lossnat på nytt.

< Tillbaka till Synfel & Ögonsjukdomar
Annons